Yoruba Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Odo -
1Okan -
2Meji -
3Mẹta -
4Mẹrin -
5Marun -
6Mefa -
7Meje -
8Mẹjọ -
9Mẹsan -
10Mẹwàá -
11Mọkanla -
12Mejila -
13Mẹtala -
14Mẹrinla -
15Mẹdogun -
16Mẹrindinlogun -
17Mẹtadilogun -
18Mejidilogun -
19Mọkandilogun -
20Logun -
21Ogún ọkan -
22Meji-le-logun -
23Mẹta-le-logun -
24Mẹrin-le-logun -
25Arundinlogbon -
26Ogun mẹfa -
27Ogun meje -
28Ogun mẹjọ -
29Ogun mẹsan -
30ọgbọn -
31ọgbọn ọkan -
32ọgbọn meji -
33ọgbọn mẹta -
34ọgbọn mẹrin -
35ọgbọn marun -
36ọgbọn mefa -
37ọgbọn meje -
38ọgbọn mẹjọ -
39ọgbọn mẹsan -
40Ogoji -
41Ogoji ọkan -
42Ogoji meji -
43Ogoji mẹta -
44Ogoji mẹrin -
45Ogoji marun -
46Ogoji mẹfa -
47Ogoji meje -
48Ogoji mẹjọ -
49Ogoji mẹsan -
50Aadọta -
51Aadọta ọkan -
52Aadọta meji -
53Aadọta mẹta -
54Aadọta mẹrin -
55Aadọta marun -
56Aadọta mẹfa -
57Aadọta meje -
58Aadọta mẹjọ -
59Aadọta mẹsan -
60ọgọta -
61ọgọta okan -
62ọgọta meji -
63ọgọta meta -
64ọgọta merin -
65ọgọta marun -
66ọgọta mefa -
67ọgọta meje -
68ọgọta mejo -
69ọgọta mesan -
70ãdọrin -
71ãdọrin ọkan -
72ãdọrin meji -
73ãdọrin mẹta -
74ãdọrin mẹrin -
75ãdọrin marun -
76ãdọrin mẹfa -
77ãdọrin meje -
78ãdọrin mẹjọ -
79ãdọrin mẹsan -
80ọgọrin -
81ọgọrin okan -
82ọgọrin meji -
83ọgọrin meta -
84ọgọrin merin -
85ọgọrin marun -
86ọgọrin mefa -
87ọgọrin meje -
88ọgọrin mejo -
89ọgọrin mesan -
90Aadọrun -
91Aadọrun ọkan -
92Aadọrun meji -
93Aadọrun mẹta -
94Aadọrun mẹrin -
95Aadọrun marun -
96Aadọrun mẹfa -
97Aadọrun meje -
98Aadọrun mẹjọ -
99Aadọrun mẹsan -
100ọkan ọgọrun -

Comments