Slovak Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Nula -
1Jeden -
2Dve -
3Tri -
4štyri -
5Päť -
6šesť -
7Sedem -
8Osem -
9Deväť -
10Desať -
11Jedenásť -
12Dvanásť -
13Trinásť -
14štrnásť -
15Pätnásť -
16šestnásť -
17Sedemnásť -
18Osemnásť -
19Devätnásť -
20Dvadsať -
21Dvadsaťjeden -
22Dvadsať dva -
23Dvadsať tri -
24Dvadsať štyri -
25Dvadsaťpäť -
26Dvadsať šesť -
27Dvadsať sedem -
28Dvadsať osem -
29Dvadsať deväť -
30Tridsať -
31Tridsať jedna -
32Tridsať dva -
33Tridsať tri -
34Tridsať štyri -
35Tridsať päť -
36Tridsaťšesť -
37Tridsaťsedem -
38Tridsať osem -
39Tridsaťdeväť -
40štyridsať -
41štyridsať jedna -
42štyridsaťdva -
43štyridsať tri -
44štyridsať štyri -
45štyridsaťpäť -
46štyridsať šesť -
47štyridsaťsedem -
48štyridsať osem -
49štyridsať deväť -
50Päťdesiat -
51Päťdesiat jedna -
52Päťdesiat dva -
53Päťdesiat tri -
54Päťdesiat štyri -
55Päťdesiat päť -
56Päťdesiat šesť -
57Päťdesiat sedem -
58Päťdesiat osem -
59Päťdesiat deväť -
60šesťdesiat -
61šesťdesiat jedna -
62šesťdesiat dva -
63šesťdesiat tri -
64šesťdesiat štyri -
65šesťdesiatpäť -
66Sixty six -
67šesťdesiat sedem -
68šesťdesiat osem -
69šesťdesiat deväť -
70Sedemdesiat -
71Sedemdesiat jedna -
72Sedemdesiatdva -
73Sedemdesiat tri -
74Sedemdesiat štyri -
75Sedemdesiatpäť -
76Sedemdesiatšesť -
77Sedemdesiatsedem -
78Sedemdesiatosem -
79Sedemdesiat deväť -
80Osemdesiat -
81Osemdesiat jedna -
82Osemdesiatdva -
83Osemdesiat tri -
84Osemdesiat štyri -
85Osemdesiatpäť -
86Osemdesiat šesť -
87Osemdesiat sedem -
88Osemdesiat osem -
89Osemdesiat deväť -
90Deväťdesiat -
91Deväťdesiat jedna -
92Deväťdesiatdva -
93Deväťdesiat tri -
94Deväťdesiat štyri -
95Deväťdesiat päť -
96Deväťdesiat šesť -
97Deväťdesiat sedem -
98Deväťdesiat osem -
99Deväťdesiat deväť -
100Sto -

Comments