Serbian Numbers

# Writing your language Writing Reading
0 Zero нула -
1 One један -
2 Two два -
3 Three три -
4 Four четири -
5 Five пет -
6 Six шест -
7 Seven седам -
8 Eight осам -
9 Nine девет -
10 Ten десет -
11 Eleven једанаест -
12 Twelve дванаест -
13 Thirteen тринаест -
14 Fourteen четрнаест -
15 Fifteen петнаест -
16 Sixteen шеснаест -
17 Seventeen седамнаесторо -
18 Eighteen осамнаест -
19 Nineteen деветнаест -
20 Twenty двадесет -
21 Twenty one Двадесет један -
22 Twenty two Двадесет два -
23 Twenty three Двадесет три -
24 Twenty four Двадесет четири -
25 Twenty five двадесет пет -
26 Twenty six Двадесет шест -
27 Twenty seven Двадесет седам -
28 Twenty eight Двадесет осам -
29 Twenty nine Двадесет девет -
30 Thirty тридесет -
31 Thirty one Тридесет један -
32 Thirty two Тридесет два -
33 Thirty three Тридесет три -
34 Thirty four Тридесет четири -
35 Thirty five Тридесет пет -
36 Thirty six Тридесет шест -
37 Thirty seven Тридесет седам -
38 Thirty eight Тридесет осам -
39 Thirty nine Тридесет девет -
40 Forty четрдесет -
41 Forty one четрдесет један -
42 Forty two четрдесет два -
43 Forty three четрдесет три -
44 Forty four четрдесет четири -
45 Forty five четрдесет пет -
46 Forty six четрдесет шест -
47 Forty seven четрдесет седам -
48 Forty eight четрдесет осам -
49 Forty nine четрдесет девет -
50 Fifty педесет -
51 Fifty one Педесет један -
52 Fifty two Педесет два -
53 Fifty three Педесет и три -
54 Fifty four Педесет четири -
55 Fifty five Педесет и пет -
56 Fifty six Педесет шест -
57 Fifty seven Педесет седам -
58 Fifty eight Педесет осам -
59 Fifty nine Педесет девет -
60 Sixty шездесет -
61 Sixty one Шездесет један -
62 Sixty two Шездесет два -
63 Sixty three Шездесет три -
64 Sixty four Шездесет четири -
65 Sixty five Шездесет пет -
66 Sixty six Шездесет шест -
67 Sixty seven шездесет седам -
68 Sixty eight шездесет осам -
69 Sixty nine шездесет девет -
70 Seventy седамдесет -
71 Seventy one Седамдесет један -
72 Seventy two Седамдесет два -
73 Seventy three Седамдесет три -
74 Seventy four седамдесет четири -
75 Seventy five седамдесет и пет -
76 Seventy six Седамдесет шест -
77 Seventy seven Седамдесет седам -
78 Seventy eight Седамдесет осам -
79 Seventy nine седамдесет девет -
80 Eighty осамдесет -
81 Eighty one Осамдесет један -
82 Eighty two Осамдесет два -
83 Eighty three Осамдесет три -
84 Eighty four Осамдесет четири -
85 Eighty five Осамдесет пет -
86 Eighty six Осамдесет шест -
87 Eighty seven Осамдесет седам -
88 Eighty eight Осамдесет осам -
89 Eighty nine Осамдесет девет -
90 Ninety деведесет -
91 Ninety one Деведесет један -
92 Ninety two Деведесет два -
93 Ninety three Деведесет три -
94 Ninety four Деведесет четири -
95 Ninety five Деведесет пет -
96 Ninety six Деведесет шест -
97 Ninety seven Деведесет седам -
98 Ninety eight Деведесет осам -
99 Ninety nine Деведесет девет -
100 One hundred Сто -