Persian numbers from 1 to 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر -
1 One یک -
2 Two دو -
3 Three سه -
4 Four چهار -
5 Five پنج -
6 Six شش -
7 Seven هفت -
8 Eight هشت -
9 Nine نه نفر -
10 Ten ده -
11 Eleven یازده -
12 Twelve دوازده -
13 Thirteen سیزده -
14 Fourteen چهارده -
15 Fifteen پانزده -
16 Sixteen شانزده -
17 Seventeen هفده -
18 Eighteen هجده -
19 Nineteen عدد نوزده -
20 Twenty بیست -
21 Twenty one بیست و یک -
22 Twenty two بیست و دو -
23 Twenty three بیست و سه -
24 Twenty four بیست و چهار -
25 Twenty five بیست و پنج -
26 Twenty six بیست و شش -
27 Twenty seven بیست و هفت -
28 Twenty eight بیست و هشت -
29 Twenty nine بیست و نه -
30 Thirty سی -
31 Thirty one سی و یک -
32 Thirty two سی و دو -
33 Thirty three سی وسه -
34 Thirty four سی و چهار -
35 Thirty five سی و پنج -
36 Thirty six سی و ششم -
37 Thirty seven سی و هفت -
38 Thirty eight سی و هشت -
39 Thirty nine سی و نهم -
40 Forty چهل -
41 Forty one چهل و یک -
42 Forty two چهل و دو -
43 Forty three چهل و سه -
44 Forty four چهل و چهار -
45 Forty five چهل و پنج -
46 Forty six چهل و شش -
47 Forty seven چهل و هفت -
48 Forty eight چهل و هشت -
49 Forty nine چهل و نه -
50 Fifty پنجاه -
51 Fifty one پنجاه یک -
52 Fifty two پنجاه دو -
53 Fifty three پنجاه و سه -
54 Fifty four پنجاه و چهار -
55 Fifty five پنجاه و پنج -
56 Fifty six پنجاه و شش -
57 Fifty seven پنجاه و هفت -
58 Fifty eight پنجاه و هشت -
59 Fifty nine پنجاه و نه -
60 Sixty شصت -
61 Sixty one شصت یک -
62 Sixty two شصت و دو -
63 Sixty three شصت و سه و -
64 Sixty four شصت و چهار -
65 Sixty five شصت و پنج -
66 Sixty six شصت و شش -
67 Sixty seven شصت و هفت -
68 Sixty eight شصت و هشت -
69 Sixty nine شصت و نه -
70 Seventy هفتاد -
71 Seventy one هفتاد و یک -
72 Seventy two هفتاد و دو -
73 Seventy three هفتاد و سه -
74 Seventy four هفتاد و چهار -
75 Seventy five هفتاد و پنج -
76 Seventy six هفتاد و شش -
77 Seventy seven هفتاد و هفت -
78 Seventy eight هفتاد و هشت -
79 Seventy nine هفتاد و نه -
80 Eighty هشتاد -
81 Eighty one هشتاد و یک -
82 Eighty two هشتاد و دو -
83 Eighty three هشتاد و سه -
84 Eighty four هشتاد و چهار -
85 Eighty five هشتاد و پنج -
86 Eighty six هشتاد و شش -
87 Eighty seven هشتاد و هفت -
88 Eighty eight هشتاد و هشت -
89 Eighty nine هشتاد و نه -
90 Ninety نود -
91 Ninety one نود و یک -
92 Ninety two نود و دو -
93 Ninety three نود و سه -
94 Ninety four نود و چهار -
95 Ninety five نود و پنج -
96 Ninety six نود و شش -
97 Ninety seven نود و هفت -
98 Ninety eight نود و هشت -
99 Ninety nine نود و نه -
100 One hundred یکصد -