Maltese numbers from 1 to 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero żero -
1 One Wieħed -
2 Two żewġ -
3 Three Tliet -
4 Four Erba -
5 Five ħamsa -
6 Six Sitta -
7 Seven Seba -
8 Eight Tmien -
9 Nine Disa -
10 Ten Għaxar -
11 Eleven ħdax -
12 Twelve Tnax -
13 Thirteen Tlettax -
14 Fourteen Erbatax -
15 Fifteen Ħmistax -
16 Sixteen Sittax -
17 Seventeen Sbatax -
18 Eighteen Tmintax -
19 Nineteen Dsatax -
20 Twenty Għoxrin -
21 Twenty one Għoxrin wieħed -
22 Twenty two Tnejn u għoxrin -
23 Twenty three Għoxrin tlieta -
24 Twenty four Erbgħa u għoxrin -
25 Twenty five ħamsa u għoxrin -
26 Twenty six Għoxrin sitta -
27 Twenty seven Sebgħa u għoxrin -
28 Twenty eight Tmienja u għoxrin -
29 Twenty nine Għoxrin disa -
30 Thirty Tletin -
31 Thirty one Tletin wieħed -
32 Thirty two Tnejn u tletin -
33 Thirty three Tlieta u tletin -
34 Thirty four Erbgħa u tletin -
35 Thirty five ħamsa u tletin -
36 Thirty six Sitta u tletin -
37 Thirty seven Sebgħa u tletin -
38 Thirty eight Tmienja u tletin -
39 Thirty nine Tletin disa -
40 Forty Erbgħin -
41 Forty one Erbgħin wieħed -
42 Forty two Erbgħin tnejn -
43 Forty three Erbgħin tlieta -
44 Forty four Erbgħin erba -
45 Forty five ħamsa u erbgħin -
46 Forty six Sitta u erbgħin -
47 Forty seven Sebgħa u erbgħin -
48 Forty eight Erbgħin tmienja -
49 Forty nine Erbgħin disa -
50 Fifty ħamsin -
51 Fifty one ħamsin wieħed -
52 Fifty two ħamsin tnejn -
53 Fifty three ħamsin tlieta -
54 Fifty four ħamsin erba -
55 Fifty five ħamsa u ħamsin -
56 Fifty six ħamsin sitta -
57 Fifty seven Seba w ħamsin -
58 Fifty eight ħamsin tmienja -
59 Fifty nine Disgħa u ħamsin -
60 Sixty Sittin -
61 Sixty one Sittin wieħed -
62 Sixty two Tnejn u sittin -
63 Sixty three Sittin tlieta -
64 Sixty four Sittin erba -
65 Sixty five ħamsa u sittin -
66 Sixty six Sitta u sittin -
67 Sixty seven Sebgħa u sittin -
68 Sixty eight Sittin tmienja -
69 Sixty nine Disgħa u sittin -
70 Seventy Sebgħin -
71 Seventy one Sebgħin wieħed -
72 Seventy two Sebgħin tnejn -
73 Seventy three Sebgħin tlieta -
74 Seventy four Erbgħa u sebgħin -
75 Seventy five ħamsa u sebgħin -
76 Seventy six Sebgħin sitta -
77 Seventy seven Sebg -
78 Seventy eight Sebgħin tmienja -
79 Seventy nine Disgħa u sebgħin -
80 Eighty Tmenin -
81 Eighty one Tmenin wieħed -
82 Eighty two Tnejn u tmenin -
83 Eighty three Tlieta u tmenin -
84 Eighty four Tmenin erba -
85 Eighty five ħamsa u tmenin -
86 Eighty six Tmenin sitta -
87 Eighty seven Tmenin seba -
88 Eighty eight Tmenin tmienja -
89 Eighty nine Tmenin disa -
90 Ninety Disgħin -
91 Ninety one Disgħin wieħed -
92 Ninety two Disgħin tnejn -
93 Ninety three Disgħin tlieta -
94 Ninety four Disgħin erba -
95 Ninety five Disgħin ħamsa -
96 Ninety six Sitta u disgħin -
97 Ninety seven Disgħin seba -
98 Ninety eight Tmienja u disgħin -
99 Ninety nine Disgħin -
100 One hundred Mija -