Maltese Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0żero -
1Wieħed -
2żewġ -
3Tliet -
4Erba -
5ħamsa -
6Sitta -
7Seba -
8Tmien -
9Disa -
10Għaxar -
11ħdax -
12Tnax -
13Tlettax -
14Erbatax -
15Ħmistax -
16Sittax -
17Sbatax -
18Tmintax -
19Dsatax -
20Għoxrin -
21Għoxrin wieħed -
22Tnejn u għoxrin -
23Għoxrin tlieta -
24Erbgħa u għoxrin -
25ħamsa u għoxrin -
26Għoxrin sitta -
27Sebgħa u għoxrin -
28Tmienja u għoxrin -
29Għoxrin disa -
30Tletin -
31Tletin wieħed -
32Tnejn u tletin -
33Tlieta u tletin -
34Erbgħa u tletin -
35ħamsa u tletin -
36Sitta u tletin -
37Sebgħa u tletin -
38Tmienja u tletin -
39Tletin disa -
40Erbgħin -
41Erbgħin wieħed -
42Erbgħin tnejn -
43Erbgħin tlieta -
44Erbgħin erba -
45ħamsa u erbgħin -
46Sitta u erbgħin -
47Sebgħa u erbgħin -
48Erbgħin tmienja -
49Erbgħin disa -
50ħamsin -
51ħamsin wieħed -
52ħamsin tnejn -
53ħamsin tlieta -
54ħamsin erba -
55ħamsa u ħamsin -
56ħamsin sitta -
57Seba w ħamsin -
58ħamsin tmienja -
59Disgħa u ħamsin -
60Sittin -
61Sittin wieħed -
62Tnejn u sittin -
63Sittin tlieta -
64Sittin erba -
65ħamsa u sittin -
66Sitta u sittin -
67Sebgħa u sittin -
68Sittin tmienja -
69Disgħa u sittin -
70Sebgħin -
71Sebgħin wieħed -
72Sebgħin tnejn -
73Sebgħin tlieta -
74Erbgħa u sebgħin -
75ħamsa u sebgħin -
76Sebgħin sitta -
77Sebg -
78Sebgħin tmienja -
79Disgħa u sebgħin -
80Tmenin -
81Tmenin wieħed -
82Tnejn u tmenin -
83Tlieta u tmenin -
84Tmenin erba -
85ħamsa u tmenin -
86Tmenin sitta -
87Tmenin seba -
88Tmenin tmienja -
89Tmenin disa -
90Disgħin -
91Disgħin wieħed -
92Disgħin tnejn -
93Disgħin tlieta -
94Disgħin erba -
95Disgħin ħamsa -
96Sitta u disgħin -
97Disgħin seba -
98Tmienja u disgħin -
99Disgħin -
100Mija -

Comments