İgbo numbers from 1 to 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Efu -
1 One Otu -
2 Two Abụọ -
3 Three Atọ -
4 Four Anọ -
5 Five Ise -
6 Six Isii -
7 Seven Asaa -
8 Eight Asatọ -
9 Nine Nine -
10 Ten Iri -
11 Eleven Iri na otu -
12 Twelve Iri na abụọ -
13 Thirteen Iri na atọ -
14 Fourteen Iri na anọ -
15 Fifteen Iri na ise -
16 Sixteen Iri na Isii -
17 Seventeen Iri na asaa -
18 Eighteen Iri na asatọ -
19 Nineteen Iri na itoolu -
20 Twenty Iri abụọ -
21 Twenty one Iri abụọ na otu -
22 Twenty two Iri abụọ na abụọ -
23 Twenty three Iri abụọ na atọ -
24 Twenty four Iri abụọ na anọ -
25 Twenty five Iri abụọ na ise -
26 Twenty six Iri abụọ na isii -
27 Twenty seven Iri abụọ na asaa -
28 Twenty eight Iri abụọ na asatọ -
29 Twenty nine Iri abụọ na itoolu -
30 Thirty Iri Atọ -
31 Thirty one Iri Atọ na otu -
32 Thirty two Iri Atọ na abụọ -
33 Thirty three Iri Atọ na atọ -
34 Thirty four Iri Atọ na anọ -
35 Thirty five Iri Atọ na ise -
36 Thirty six Iri Atọ na isii -
37 Thirty seven Iri Atọ na asaa -
38 Thirty eight Iri Atọ na asatọ -
39 Thirty nine Iri Atọ na itoolu -
40 Forty Iri anọ -
41 Forty one Iri anọ otu -
42 Forty two Iri anọ abụọ -
43 Forty three Iri anọ na atọ -
44 Forty four Iri anọ na anọ -
45 Forty five Iri anọ na ise -
46 Forty six Iri anọ na isii -
47 Forty seven Iri anọ na asaa -
48 Forty eight Iri anọ na asatọ -
49 Forty nine Iri anọ na itoolu -
50 Fifty Iri ise -
51 Fifty one Iri ise otu -
52 Fifty two Iri ise abụọ -
53 Fifty three Iri ise na atọ -
54 Fifty four Iri ise na anọ -
55 Fifty five Iri ise na ise -
56 Fifty six Iri ise na isii -
57 Fifty seven Iri ise na asaa -
58 Fifty eight Iri ise na asatọ -
59 Fifty nine Iri ise na itoolu -
60 Sixty Iri isii -
61 Sixty one Iri isii otu -
62 Sixty two Iri isii na abụọ -
63 Sixty three Iri isii na atọ -
64 Sixty four Iri isii na anọ -
65 Sixty five Iri isii na ise -
66 Sixty six Iri isii na isii -
67 Sixty seven Iri isii na asaa -
68 Sixty eight Iri isii na asatọ -
69 Sixty nine Iri isii na itoolu -
70 Seventy Iri Asaa -
71 Seventy one Iri Asaa otu -
72 Seventy two Iri Asaa abụọ -
73 Seventy three Iri Asaa atọ -
74 Seventy four Iri Asaa anọ -
75 Seventy five Iri Asaa ise -
76 Seventy six Iri Asaa isii -
77 Seventy seven Iri Asaa asaa -
78 Seventy eight Iri Asaa asatọ -
79 Seventy nine Iri Asaa itoolu -
80 Eighty Asatọ -
81 Eighty one Asatọ otu -
82 Eighty two Asatọ abụọ -
83 Eighty three Asatọ na atọ -
84 Eighty four Asatọ na anọ -
85 Eighty five Asatọ na ise -
86 Eighty six Asatọ na isii -
87 Eighty seven Asatọ na asaa -
88 Eighty eight Asatọ na asatọ -
89 Eighty nine Asatọ na itoolu -
90 Ninety Iri Itoolu -
91 Ninety one Iri Itoolu otu -
92 Ninety two Iri Itoolu abụọ -
93 Ninety three Iri Itoolu atọ -
94 Ninety four Iri Itoolu anọ -
95 Ninety five Iri Itoolu ise -
96 Ninety six Iri Itoolu isii -
97 Ninety seven Iri Itoolu asaa -
98 Ninety eight Iri Itoolu asatọ -
99 Ninety nine Iri Itoolu itoolu -
100 One hundred Otu narị -