İgbo Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Efu -
1Otu -
2Abụọ -
3Atọ -
4Anọ -
5Ise -
6Isii -
7Asaa -
8Asatọ -
9Nine -
10Iri -
11Iri na otu -
12Iri na abụọ -
13Iri na atọ -
14Iri na anọ -
15Iri na ise -
16Iri na Isii -
17Iri na asaa -
18Iri na asatọ -
19Iri na itoolu -
20Iri abụọ -
21Iri abụọ na otu -
22Iri abụọ na abụọ -
23Iri abụọ na atọ -
24Iri abụọ na anọ -
25Iri abụọ na ise -
26Iri abụọ na isii -
27Iri abụọ na asaa -
28Iri abụọ na asatọ -
29Iri abụọ na itoolu -
30Iri Atọ -
31Iri Atọ na otu -
32Iri Atọ na abụọ -
33Iri Atọ na atọ -
34Iri Atọ na anọ -
35Iri Atọ na ise -
36Iri Atọ na isii -
37Iri Atọ na asaa -
38Iri Atọ na asatọ -
39Iri Atọ na itoolu -
40Iri anọ -
41Iri anọ otu -
42Iri anọ abụọ -
43Iri anọ na atọ -
44Iri anọ na anọ -
45Iri anọ na ise -
46Iri anọ na isii -
47Iri anọ na asaa -
48Iri anọ na asatọ -
49Iri anọ na itoolu -
50Iri ise -
51Iri ise otu -
52Iri ise abụọ -
53Iri ise na atọ -
54Iri ise na anọ -
55Iri ise na ise -
56Iri ise na isii -
57Iri ise na asaa -
58Iri ise na asatọ -
59Iri ise na itoolu -
60Iri isii -
61Iri isii otu -
62Iri isii na abụọ -
63Iri isii na atọ -
64Iri isii na anọ -
65Iri isii na ise -
66Iri isii na isii -
67Iri isii na asaa -
68Iri isii na asatọ -
69Iri isii na itoolu -
70Iri Asaa -
71Iri Asaa otu -
72Iri Asaa abụọ -
73Iri Asaa atọ -
74Iri Asaa anọ -
75Iri Asaa ise -
76Iri Asaa isii -
77Iri Asaa asaa -
78Iri Asaa asatọ -
79Iri Asaa itoolu -
80Asatọ -
81Asatọ otu -
82Asatọ abụọ -
83Asatọ na atọ -
84Asatọ na anọ -
85Asatọ na ise -
86Asatọ na isii -
87Asatọ na asaa -
88Asatọ na asatọ -
89Asatọ na itoolu -
90Iri Itoolu -
91Iri Itoolu otu -
92Iri Itoolu abụọ -
93Iri Itoolu atọ -
94Iri Itoolu anọ -
95Iri Itoolu ise -
96Iri Itoolu isii -
97Iri Itoolu asaa -
98Iri Itoolu asatọ -
99Iri Itoolu itoolu -
100Otu narị -

Comments