Finnish numbers from 1 to 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nolla
1 One Yksi
2 Two Kaksi
3 Three Kolme
4 Four Neljä
5 Five Viisi
6 Six Kuusi
7 Seven Seitsemän
8 Eight Kahdeksan
9 Nine Yhdeksän
10 Ten Kymmenen
11 Eleven Yksitoista
12 Twelve Kaksitoista
13 Thirteen Kolmetoista
14 Fourteen Neljätoista
15 Fifteen Viisitoista
16 Sixteen Kuusitoista
17 Seventeen Seitsemäntoista
18 Eighteen Kahdeksantoista
19 Nineteen Yhdeksäntoista
20 Twenty Kaksikymmentä
21 Twenty one Kaksikymmentäyksi
22 Twenty two Kaksikymmentäkaksi
23 Twenty three Kaksikymmentä kolme
24 Twenty four Kaksikymmentäneljä
25 Twenty five Kaksikymmentäviisi
26 Twenty six Kaksikymmentä kuusi
27 Twenty seven Kaksikymmentä seitsemän
28 Twenty eight Kaksikymmentäkahdeksan
29 Twenty nine Kaksikymmentä yhdeksän
30 Thirty Kolmekymmentä
31 Thirty one Kolmekymmentäyksi
32 Thirty two Kolmekymmentäkaksi
33 Thirty three Kolmekymmentä kolme
34 Thirty four Kolmekymmentä neljä
35 Thirty five Kolmekymmentä viisi
36 Thirty six Kolmekymmentä kuusi
37 Thirty seven Kolmekymmentäseitsemän
38 Thirty eight Kolmekymmentä kahdeksan
39 Thirty nine Kolmekymmentä yhdeksän
40 Forty Neljäkymmentä
41 Forty one Neljäkymmentä yksi
42 Forty two Neljäkymmentä kaksi
43 Forty three Neljäkymmentä kolme
44 Forty four Neljäkymmentä neljä
45 Forty five Neljäkymmentäviisi
46 Forty six Neljäkymmentä kuusi
47 Forty seven Neljäkymmentä seitsemän
48 Forty eight Neljäkymmentä kahdeksan
49 Forty nine Neljäkymmentä yhdeksän
50 Fifty Viisikymmentä
51 Fifty one Viisikymmentä yksi
52 Fifty two Viisikymmentä kaksi
53 Fifty three Viisikymmentä kolme
54 Fifty four Viisikymmentä neljä
55 Fifty five Viisikymmentä viisi
56 Fifty six Viisikymmentä kuusi
57 Fifty seven Viisikymmentä seitsemän
58 Fifty eight Viisikymmentä kahdeksan
59 Fifty nine Viisikymmentä yhdeksän
60 Sixty Kuusikymmentä
61 Sixty one Kuusikymmentä yksi
62 Sixty two Kuusikymmentä kaksi
63 Sixty three Kuusikymmentäkolme
64 Sixty four Kuusikymmentä neljä
65 Sixty five Kuusikymmentä viisi
66 Sixty six Kuusikymmentä kuusi
67 Sixty seven Kuusikymmentä seitsemän
68 Sixty eight Kuusikymmentä kahdeksan
69 Sixty nine Kuusikymmentä yhdeksän
70 Seventy Seitsemänkymmentä
71 Seventy one Seitsemänkymmentä yksi
72 Seventy two Seitsemänkymmentä kaksi
73 Seventy three Seitsemänkymmentä kolme
74 Seventy four Seitsemänkymmentä neljä
75 Seventy five Seitsemänkymmentä viisi
76 Seventy six Seitsemänkymmentä kuusi
77 Seventy seven Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Seventy eight Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Seventy nine Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Eighty Kahdeksankymmentä
81 Eighty one Kahdeksankymmentä yksi
82 Eighty two Kahdeksankymmentä kaksi
83 Eighty three Kahdeksankymmentä kolme
84 Eighty four Kahdeksankymmentä neljä
85 Eighty five Kahdeksankymmentä viisi
86 Eighty six Kahdeksankymmentä kuusi
87 Eighty seven Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Eighty eight Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Eighty nine Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Ninety Yhdeksänkymmentä
91 Ninety one Yhdeksänkymmentäyksi
92 Ninety two Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Ninety three Ninety kolme
94 Ninety four Ninety neljä
95 Ninety five Yhdeksänkymmentä viisi
96 Ninety six Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Ninety seven Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Ninety eight Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Ninety nine Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 One hundred Sata