Finnish Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Nolla
1Yksi
2Kaksi
3Kolme
4Neljä
5Viisi
6Kuusi
7Seitsemän
8åtta
9Yhdeksän
10Kymmenen
11Yksitoista
12Kaksitoista
13Kolmetoista
14Neljätoista
15Viisitoista
16Kuusitoista
17Seitsemäntoista
18Kahdeksantoista
19Yhdeksäntoista
20Kaksikymmentä
21Kaksikymmentäyksi
22Kaksikymmentäkaksi
23Kaksikymmentä kolme
24Kaksikymmentäneljä
25Kaksikymmentäviisi
26Kaksikymmentä kuusi
27Kaksikymmentä seitsemän
28Kaksikymmentäkahdeksan
29Kaksikymmentä yhdeksän
30Kolmekymmentä
31Kolmekymmentäyksi
32Kolmekymmentäkaksi
33Kolmekymmentä kolme
34Kolmekymmentä neljä
35Kolmekymmentä viisi
36Kolmekymmentä kuusi
37Kolmekymmentäseitsemän
38Kolmekymmentä kahdeksan
39Kolmekymmentä yhdeksän
40Neljäkymmentä
41Neljäkymmentä yksi
42Neljäkymmentä kaksi
43Neljäkymmentä kolme
44Neljäkymmentä neljä
45Neljäkymmentäviisi
46Neljäkymmentä kuusi
47Neljäkymmentä seitsemän
48Neljäkymmentä kahdeksan
49Neljäkymmentä yhdeksän
50Viisikymmentä
51Viisikymmentä yksi
52Viisikymmentä kaksi
53Viisikymmentä kolme
54Viisikymmentä neljä
55Viisikymmentä viisi
56Viisikymmentä kuusi
57Viisikymmentä seitsemän
58Viisikymmentä kahdeksan
59Viisikymmentä yhdeksän
60Kuusikymmentä
61Kuusikymmentä yksi
62Kuusikymmentä kaksi
63Kuusikymmentäkolme
64Kuusikymmentä neljä
65Kuusikymmentä viisi
66Kuusikymmentä kuusi
67Kuusikymmentä seitsemän
68Kuusikymmentä kahdeksan
69Kuusikymmentä yhdeksän
70Seitsemänkymmentä
71Seitsemänkymmentä yksi
72Seitsemänkymmentä kaksi
73Seitsemänkymmentä kolme
74Seitsemänkymmentä neljä
75Seitsemänkymmentä viisi
76Seitsemänkymmentä kuusi
77Seitsemänkymmentä seitsemän
78Seitsemänkymmentä kahdeksan
79Seitsemänkymmentä yhdeksän
80Kahdeksankymmentä
81Kahdeksankymmentä yksi
82Kahdeksankymmentä kaksi
83Kahdeksankymmentä kolme
84Kahdeksankymmentä neljä
85Kahdeksankymmentä viisi
86Kahdeksankymmentä kuusi
87Kahdeksankymmentä seitsemän
88Kahdeksankymmentä kahdeksan
89Kahdeksankymmentä yhdeksän
90Yhdeksänkymmentä
91Yhdeksänkymmentäyksi
92Yhdeksänkymmentä kaksi
93Ninety kolme
94Ninety neljä
95Yhdeksänkymmentä viisi
96Yhdeksänkymmentä kuusi
97Yhdeksänkymmentäseitsemän
98Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100Sata

Comments