Estonian Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0null -
1üks -
2Kaks -
3Kolm -
4Neli -
5Viis -
6Kuus -
7Seitse -
8Kaheksa -
9üheksa -
10Kümme -
11üksteist -
12Kaksteist -
13Kolmteist -
14Neliteist -
15Viisteist -
16Kuusteist -
17Seitseteist -
18Kaheksateist -
19üheksateist -
20Kakskümmend -
21Kakskümmend üks -
22Kakskümmend kaks -
23Kakskümmend kolm -
24Kakskümmend neli -
25Kakskümmend viis -
26Kakskümmend kuus -
27Kakskümmend seitse -
28Kakskümmend kaheksa -
29Kakskümmend üheksa -
30Kolmkümmend -
31Kolmkümmend üks -
32Kolmkümmend kaks -
33Kolmkümmend kolm -
34Kolmkümmend neli -
35Kolmkümmend viis -
36Kolmkümmend kuus -
37Kolmkümmend seitse -
38Kolmkümmend kaheksa -
39Kolmkümmend üheksa -
40Nelikümmend -
41Nelikümmend üks -
42Nelikümmend kaks -
43Nelikümmend kolm -
44Nelikümmend neli -
45Nelikümmend viis -
46Nelikümmend kuus -
47Nelikümmend seitse -
48Nelikümmend kaheksa -
49Nelikümmend üheksa -
50Viiskümmend -
51Viiskümmend üks -
52Viiskümmend kaks -
53Viiskümmend kolm -
54Viiskümmend neli -
55Viiskümmend viis -
56Viiskümmend kuus -
57Viiskümmend seitse -
58Viiskümmend kaheksa -
59Viiskümmend üheksa -
60Kuuskümmend -
61Kuuskümmend üks -
62Kuuskümmend kaks -
63Kuuskümmend kolm -
64Kuuskümmend neli -
65Kuuskümmend viis -
66Kuuskümmend kuus -
67Kuuskümmend seitse -
68Kuuskümmend kaheksa -
69Kuuskümmend üheksa -
70Seitsekümmend -
71Seitsekümmend üks -
72Seitsekümmend kaks -
73Seitsekümmend kolm -
74Seitsekümmend neli -
75Seitsekümmend viis -
76Seitsekümmend kuus -
77Seitsekümmend seitse -
78Seitsekümmend kaheksa -
79Seitsekümmend üheksa -
80Kaheksakümmend -
81Kaheksakümmend üks -
82Kaheksakümmend kaks -
83Kaheksakümmend kolm -
84Kaheksakümmend neli -
85Kaheksakümmend viis -
86Kaheksakümmend kuus -
87Kaheksakümmend seitse -
88Kaheksakümmend kaheksa -
89Kaheksakümmend üheksa -
90Üheksakümmend -
91Üheksakümmend üks -
92Üheksakümmend kaks -
93Üheksakümmend kolm -
94Üheksakümmend neli -
95Üheksakümmend viis -
96Üheksakümmend kuus -
97Üheksakümmend seitse -
98Üheksakümmend kaheksa -
99Üheksakümmend üheksa -
100Sada -

Comments