Azerbaijani Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Sıfır -
1Bir -
2Iki -
3Üç -
4Dörd -
5Beş -
6Altı -
7Yeddi -
8Səkkiz -
9Doqquz -
10On -
11On bir -
12On iki -
13On üç -
14On dörd -
15On beş -
16On altı -
17On yeddi -
18On səkkiz -
19On doqquz -
20Iyirmi -
21Iyirmi bir -
22İyirmi iki -
23Iyirmi üç -
24Iyirmi dörd -
25Iyirmi beş -
26Iyirmi altı -
27Iyirmi yeddi -
28Iyirmi səkkiz -
29Iyirmi doqquz -
30Otuz -
31Otuz bir -
32Otuz iki -
33Otuz üç -
34Otuz dörd -
35Otuz beş -
36Otuz altı -
37Otuz yeddi -
38Otuz səkkiz -
39Otuz doqquz -
40Qırx -
41Qırx bir -
42Qırx iki -
43Qırx üç -
44Qırx dörd -
45Qırx beş -
46Qırx altı -
47Qırx yeddi -
48Qırx səkkiz -
49Qırx doqquz -
50Əlli -
51Əlli bir -
52Əlli iki -
53Əlli üç -
54Əlli dörd -
55Əlli beş -
56Əlli altı -
57Əlli yeddi -
58Əlli səkkiz -
59Əlli doqquz -
60Altmış -
61Altmış bir -
62Sixty iki -
63Altmış üç -
64Altmış dörd -
65Altmış beş -
66Altmış altı -
67Altmış yeddi -
68Altmış səkkiz -
69Sixty doqquz -
70Yetmiş -
71Yetmiş bir -
72Yetmiş iki -
73Yetmiş üç -
74Yetmiş dörd -
75Yetmiş beş -
76Yetmiş altı -
77Yetmiş yeddi -
78Yetmiş səkkiz -
79Yetmiş doqquz -
80Səksən -
81Səksən bir -
82Səksən iki -
83Səksən üç -
84Səksən dörd -
85Səksən beş -
86Səksən altı -
87Səksən yeddi -
88Səksən səkkiz -
89Səksən doqquz -
90Doxsan -
91Doxsan bir -
92Doxsan iki -
93Doxsan üç -
94Doxsan dörd -
95Doxsan beş -
96Doxsan altı -
97Doxsan yeddi -
98Doxsan səkkiz -
99Doxsan doqquz -
100Yüz -

Comments