Afrikaans Numbers

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 One Een -
2 Two Twee -
3 Three Drie -
4 Four Vier -
5 Five Vyf -
6 Six Ses -
7 Seven Sewe -
8 Eight Agt -
9 Nine Nege -
10 Ten Tien -
11 Eleven Elf -
12 Twelve Twaalf -
13 Thirteen Dertien -
14 Fourteen Veertien -
15 Fifteen Vyftien -
16 Sixteen Sestien -
17 Seventeen Sewentien -
18 Eighteen Agtien -
19 Nineteen Negentien -
20 Twenty Twintig -
21 Twenty one Twintig -
22 Twenty two Twee en twintig -
23 Twenty three Drie en twintig -
24 Twenty four Vier en twintig -
25 Twenty five Vyf en twintig -
26 Twenty six Ses en twintig -
27 Twenty seven Sewe en twintig -
28 Twenty eight Twintig -
29 Twenty nine Nege en twintig -
30 Thirty Dertig -
31 Thirty one Dertig een -
32 Thirty two Twee en dertig -
33 Thirty three Drie en dertig -
34 Thirty four Dertig vier -
35 Thirty five Vyf en dertig -
36 Thirty six Ses en dertig -
37 Thirty seven Sewe en dertig -
38 Thirty eight Agt en dertig -
39 Thirty nine Dertig nege -
40 Forty Veertig -
41 Forty one Een en veertig -
42 Forty two Veertig twee -
43 Forty three Veertig drie -
44 Forty four Veertig vier -
45 Forty five Vyf en veertig -
46 Forty six Ses en veertig -
47 Forty seven Veertig sewe -
48 Forty eight Agt en veertig -
49 Forty nine Veertig nege -
50 Fifty Vyftig -
51 Fifty one Vyftig een -
52 Fifty two Twee en vyftig -
53 Fifty three Vyftig drie -
54 Fifty four Vier en vyftig -
55 Fifty five Vyf en vyftig -
56 Fifty six Vyftig ses -
57 Fifty seven Sewe en vyftig -
58 Fifty eight Agt en vyftig -
59 Fifty nine Vyftig nege -
60 Sixty Sestig -
61 Sixty one Een en sestig -
62 Sixty two Twee en sestig -
63 Sixty three Sestig drie -
64 Sixty four Sestig vier -
65 Sixty five Vyf en sestig -
66 Sixty six Sestig -
67 Sixty seven Sestig sewe -
68 Sixty eight Sestig agt -
69 Sixty nine Sestig nege -
70 Seventy Sewentig -
71 Seventy one Sewentig -
72 Seventy two Twee en sewentig -
73 Seventy three Sewentig drie -
74 Seventy four Vier en sewentig -
75 Seventy five Vyf en sewentig -
76 Seventy six Sewentig ses -
77 Seventy seven Sewe en sewentig -
78 Seventy eight Sewentig agt -
79 Seventy nine Sewentig nege -
80 Eighty Tagtig -
81 Eighty one Tagtig een -
82 Eighty two Twee en tagtig -
83 Eighty three Drie en tagtig -
84 Eighty four Vier en tagtig -
85 Eighty five Vyf en tagtig -
86 Eighty six Ses en tagtig -
87 Eighty seven Sewe en tagtig -
88 Eighty eight Agt en tagtig -
89 Eighty nine Nege en tagtig -
90 Ninety Negentig -
91 Ninety one Negentig een -
92 Ninety two Negentig twee -
93 Ninety three Negentig drie -
94 Ninety four Negentig vier -
95 Ninety five Negentig vyf -
96 Ninety six Negentig ses -
97 Ninety seven Negentig sewe -
98 Ninety eight Negentig agt -
99 Ninety nine Negentig -
100 One hundred Een honderd -