Afrikaans Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Zero -
1Een -
2Twee -
3Drie -
4Vier -
5Vyf -
6Ses -
7Sewe -
8Agt -
9Nege -
10Tien -
11Elf -
12Twaalf -
13Dertien -
14Veertien -
15Vyftien -
16Sestien -
17Sewentien -
18Agtien -
19Negentien -
20Twintig -
21Twintig -
22Twee en twintig -
23Drie en twintig -
24Vier en twintig -
25Vyf en twintig -
26Ses en twintig -
27Sewe en twintig -
28Twintig -
29Nege en twintig -
30Dertig -
31Dertig een -
32Twee en dertig -
33Drie en dertig -
34Dertig vier -
35Vyf en dertig -
36Ses en dertig -
37Sewe en dertig -
38Agt en dertig -
39Dertig nege -
40Veertig -
41Een en veertig -
42Veertig twee -
43Veertig drie -
44Veertig vier -
45Vyf en veertig -
46Ses en veertig -
47Veertig sewe -
48Agt en veertig -
49Veertig nege -
50Vyftig -
51Vyftig een -
52Twee en vyftig -
53Vyftig drie -
54Vier en vyftig -
55Vyf en vyftig -
56Vyftig ses -
57Sewe en vyftig -
58Agt en vyftig -
59Vyftig nege -
60Sestig -
61Een en sestig -
62Twee en sestig -
63Sestig drie -
64Sestig vier -
65Vyf en sestig -
66Sestig -
67Sestig sewe -
68Sestig agt -
69Sestig nege -
70Sewentig -
71Sewentig -
72Twee en sewentig -
73Sewentig drie -
74Vier en sewentig -
75Vyf en sewentig -
76Sewentig ses -
77Sewe en sewentig -
78Sewentig agt -
79Sewentig nege -
80Tagtig -
81Tagtig een -
82Twee en tagtig -
83Drie en tagtig -
84Vier en tagtig -
85Vyf en tagtig -
86Ses en tagtig -
87Sewe en tagtig -
88Agt en tagtig -
89Nege en tagtig -
90Negentig -
91Negentig een -
92Negentig twee -
93Negentig drie -
94Negentig vier -
95Negentig vyf -
96Negentig ses -
97Negentig sewe -
98Negentig agt -
99Negentig -
100Een honderd -

Comments