Slovak numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0ZeroNula -
1OneJeden -
2TwoDve -
3ThreeTri -
4Fourštyri -
5FivePäť -
6Sixšesť -
7SevenSedem -
8EightOsem -
9NineDeväť -
10TenDesať -
11ElevenJedenásť -
12TwelveDvanásť -
13ThirteenTrinásť -
14Fourteenštrnásť -
15FifteenPätnásť -
16Sixteenšestnásť -
17SeventeenSedemnásť -
18EighteenOsemnásť -
19NineteenDevätnásť -
20TwentyDvadsať -
21Twenty oneDvadsaťjeden -
22Twenty twoDvadsať dva -
23Twenty threeDvadsať tri -
24Twenty fourDvadsať štyri -
25Twenty fiveDvadsaťpäť -
26Twenty sixDvadsať šesť -
27Twenty sevenDvadsať sedem -
28Twenty eightDvadsať osem -
29Twenty nineDvadsať deväť -
30ThirtyTridsať -
31Thirty oneTridsať jedna -
32Thirty twoTridsať dva -
33Thirty threeTridsať tri -
34Thirty fourTridsať štyri -
35Thirty fiveTridsať päť -
36Thirty sixTridsaťšesť -
37Thirty sevenTridsaťsedem -
38Thirty eightTridsať osem -
39Thirty nineTridsaťdeväť -
40Fortyštyridsať -
41Forty oneštyridsať jedna -
42Forty twoštyridsaťdva -
43Forty threeštyridsať tri -
44Forty fourštyridsať štyri -
45Forty fiveštyridsaťpäť -
46Forty sixštyridsať šesť -
47Forty sevenštyridsaťsedem -
48Forty eightštyridsať osem -
49Forty nineštyridsať deväť -
50FiftyPäťdesiat -
51Fifty onePäťdesiat jedna -
52Fifty twoPäťdesiat dva -
53Fifty threePäťdesiat tri -
54Fifty fourPäťdesiat štyri -
55Fifty fivePäťdesiat päť -
56Fifty sixPäťdesiat šesť -
57Fifty sevenPäťdesiat sedem -
58Fifty eightPäťdesiat osem -
59Fifty ninePäťdesiat deväť -
60Sixtyšesťdesiat -
61Sixty onešesťdesiat jedna -
62Sixty twošesťdesiat dva -
63Sixty threešesťdesiat tri -
64Sixty fouršesťdesiat štyri -
65Sixty fivešesťdesiatpäť -
66Sixty sixSixty six -
67Sixty sevenšesťdesiat sedem -
68Sixty eightšesťdesiat osem -
69Sixty ninešesťdesiat deväť -
70SeventySedemdesiat -
71Seventy oneSedemdesiat jedna -
72Seventy twoSedemdesiatdva -
73Seventy threeSedemdesiat tri -
74Seventy fourSedemdesiat štyri -
75Seventy fiveSedemdesiatpäť -
76Seventy sixSedemdesiatšesť -
77Seventy sevenSedemdesiatsedem -
78Seventy eightSedemdesiatosem -
79Seventy nineSedemdesiat deväť -
80EightyOsemdesiat -
81Eighty oneOsemdesiat jedna -
82Eighty twoOsemdesiatdva -
83Eighty threeOsemdesiat tri -
84Eighty fourOsemdesiat štyri -
85Eighty fiveOsemdesiatpäť -
86Eighty sixOsemdesiat šesť -
87Eighty sevenOsemdesiat sedem -
88Eighty eightOsemdesiat osem -
89Eighty nineOsemdesiat deväť -
90NinetyDeväťdesiat -
91Ninety oneDeväťdesiat jedna -
92Ninety twoDeväťdesiatdva -
93Ninety threeDeväťdesiat tri -
94Ninety fourDeväťdesiat štyri -
95Ninety fiveDeväťdesiat päť -
96Ninety sixDeväťdesiat šesť -
97Ninety sevenDeväťdesiat sedem -
98Ninety eightDeväťdesiat osem -
99Ninety nineDeväťdesiat deväť -
100One hundredSto -

Comments