Serbian numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Zeroнула -
1Oneједан -
2Twoдва -
3Threeтри -
4Fourчетири -
5Fiveпет -
6Sixшест -
7Sevenседам -
8Eightосам -
9Nineдевет -
10Tenдесет -
11Elevenједанаест -
12Twelveдванаест -
13Thirteenтринаест -
14Fourteenчетрнаест -
15Fifteenпетнаест -
16Sixteenшеснаест -
17Seventeenседамнаесторо -
18Eighteenосамнаест -
19Nineteenдеветнаест -
20Twentyдвадесет -
21Twenty oneДвадесет један -
22Twenty twoДвадесет два -
23Twenty threeДвадесет три -
24Twenty fourДвадесет четири -
25Twenty fiveдвадесет пет -
26Twenty sixДвадесет шест -
27Twenty sevenДвадесет седам -
28Twenty eightДвадесет осам -
29Twenty nineДвадесет девет -
30Thirtyтридесет -
31Thirty oneТридесет један -
32Thirty twoТридесет два -
33Thirty threeТридесет три -
34Thirty fourТридесет четири -
35Thirty fiveТридесет пет -
36Thirty sixТридесет шест -
37Thirty sevenТридесет седам -
38Thirty eightТридесет осам -
39Thirty nineТридесет девет -
40Fortyчетрдесет -
41Forty oneчетрдесет један -
42Forty twoчетрдесет два -
43Forty threeчетрдесет три -
44Forty fourчетрдесет четири -
45Forty fiveчетрдесет пет -
46Forty sixчетрдесет шест -
47Forty sevenчетрдесет седам -
48Forty eightчетрдесет осам -
49Forty nineчетрдесет девет -
50Fiftyпедесет -
51Fifty oneПедесет један -
52Fifty twoПедесет два -
53Fifty threeПедесет и три -
54Fifty fourПедесет четири -
55Fifty fiveПедесет и пет -
56Fifty sixПедесет шест -
57Fifty sevenПедесет седам -
58Fifty eightПедесет осам -
59Fifty nineПедесет девет -
60Sixtyшездесет -
61Sixty oneШездесет један -
62Sixty twoШездесет два -
63Sixty threeШездесет три -
64Sixty fourШездесет четири -
65Sixty fiveШездесет пет -
66Sixty sixШездесет шест -
67Sixty sevenшездесет седам -
68Sixty eightшездесет осам -
69Sixty nineшездесет девет -
70Seventyседамдесет -
71Seventy oneСедамдесет један -
72Seventy twoСедамдесет два -
73Seventy threeСедамдесет три -
74Seventy fourседамдесет четири -
75Seventy fiveседамдесет и пет -
76Seventy sixСедамдесет шест -
77Seventy sevenСедамдесет седам -
78Seventy eightСедамдесет осам -
79Seventy nineседамдесет девет -
80Eightyосамдесет -
81Eighty oneОсамдесет један -
82Eighty twoОсамдесет два -
83Eighty threeОсамдесет три -
84Eighty fourОсамдесет четири -
85Eighty fiveОсамдесет пет -
86Eighty sixОсамдесет шест -
87Eighty sevenОсамдесет седам -
88Eighty eightОсамдесет осам -
89Eighty nineОсамдесет девет -
90Ninetyдеведесет -
91Ninety oneДеведесет један -
92Ninety twoДеведесет два -
93Ninety threeДеведесет три -
94Ninety fourДеведесет четири -
95Ninety fiveДеведесет пет -
96Ninety sixДеведесет шест -
97Ninety sevenДеведесет седам -
98Ninety eightДеведесет осам -
99Ninety nineДеведесет девет -
100One hundredСто -

Comments