Maltese numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Zerożero -
1OneWieħed -
2Twożewġ -
3ThreeTliet -
4FourErba -
5Fiveħamsa -
6SixSitta -
7SevenSeba -
8EightTmien -
9NineDisa -
10TenGħaxar -
11Elevenħdax -
12TwelveTnax -
13ThirteenTlettax -
14FourteenErbatax -
15FifteenĦmistax -
16SixteenSittax -
17SeventeenSbatax -
18EighteenTmintax -
19NineteenDsatax -
20TwentyGħoxrin -
21Twenty oneGħoxrin wieħed -
22Twenty twoTnejn u għoxrin -
23Twenty threeGħoxrin tlieta -
24Twenty fourErbgħa u għoxrin -
25Twenty fiveħamsa u għoxrin -
26Twenty sixGħoxrin sitta -
27Twenty sevenSebgħa u għoxrin -
28Twenty eightTmienja u għoxrin -
29Twenty nineGħoxrin disa -
30ThirtyTletin -
31Thirty oneTletin wieħed -
32Thirty twoTnejn u tletin -
33Thirty threeTlieta u tletin -
34Thirty fourErbgħa u tletin -
35Thirty fiveħamsa u tletin -
36Thirty sixSitta u tletin -
37Thirty sevenSebgħa u tletin -
38Thirty eightTmienja u tletin -
39Thirty nineTletin disa -
40FortyErbgħin -
41Forty oneErbgħin wieħed -
42Forty twoErbgħin tnejn -
43Forty threeErbgħin tlieta -
44Forty fourErbgħin erba -
45Forty fiveħamsa u erbgħin -
46Forty sixSitta u erbgħin -
47Forty sevenSebgħa u erbgħin -
48Forty eightErbgħin tmienja -
49Forty nineErbgħin disa -
50Fiftyħamsin -
51Fifty oneħamsin wieħed -
52Fifty twoħamsin tnejn -
53Fifty threeħamsin tlieta -
54Fifty fourħamsin erba -
55Fifty fiveħamsa u ħamsin -
56Fifty sixħamsin sitta -
57Fifty sevenSeba w ħamsin -
58Fifty eightħamsin tmienja -
59Fifty nineDisgħa u ħamsin -
60SixtySittin -
61Sixty oneSittin wieħed -
62Sixty twoTnejn u sittin -
63Sixty threeSittin tlieta -
64Sixty fourSittin erba -
65Sixty fiveħamsa u sittin -
66Sixty sixSitta u sittin -
67Sixty sevenSebgħa u sittin -
68Sixty eightSittin tmienja -
69Sixty nineDisgħa u sittin -
70SeventySebgħin -
71Seventy oneSebgħin wieħed -
72Seventy twoSebgħin tnejn -
73Seventy threeSebgħin tlieta -
74Seventy fourErbgħa u sebgħin -
75Seventy fiveħamsa u sebgħin -
76Seventy sixSebgħin sitta -
77Seventy sevenSebg -
78Seventy eightSebgħin tmienja -
79Seventy nineDisgħa u sebgħin -
80EightyTmenin -
81Eighty oneTmenin wieħed -
82Eighty twoTnejn u tmenin -
83Eighty threeTlieta u tmenin -
84Eighty fourTmenin erba -
85Eighty fiveħamsa u tmenin -
86Eighty sixTmenin sitta -
87Eighty sevenTmenin seba -
88Eighty eightTmenin tmienja -
89Eighty nineTmenin disa -
90NinetyDisgħin -
91Ninety oneDisgħin wieħed -
92Ninety twoDisgħin tnejn -
93Ninety threeDisgħin tlieta -
94Ninety fourDisgħin erba -
95Ninety fiveDisgħin ħamsa -
96Ninety sixSitta u disgħin -
97Ninety sevenDisgħin seba -
98Ninety eightTmienja u disgħin -
99Ninety nineDisgħin -
100One hundredMija -

Comments