İgbo numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0ZeroEfu -
1OneOtu -
2TwoAbụọ -
3ThreeAtọ -
4FourAnọ -
5FiveIse -
6SixIsii -
7SevenAsaa -
8EightAsatọ -
9NineNine -
10TenIri -
11ElevenIri na otu -
12TwelveIri na abụọ -
13ThirteenIri na atọ -
14FourteenIri na anọ -
15FifteenIri na ise -
16SixteenIri na Isii -
17SeventeenIri na asaa -
18EighteenIri na asatọ -
19NineteenIri na itoolu -
20TwentyIri abụọ -
21Twenty oneIri abụọ na otu -
22Twenty twoIri abụọ na abụọ -
23Twenty threeIri abụọ na atọ -
24Twenty fourIri abụọ na anọ -
25Twenty fiveIri abụọ na ise -
26Twenty sixIri abụọ na isii -
27Twenty sevenIri abụọ na asaa -
28Twenty eightIri abụọ na asatọ -
29Twenty nineIri abụọ na itoolu -
30ThirtyIri Atọ -
31Thirty oneIri Atọ na otu -
32Thirty twoIri Atọ na abụọ -
33Thirty threeIri Atọ na atọ -
34Thirty fourIri Atọ na anọ -
35Thirty fiveIri Atọ na ise -
36Thirty sixIri Atọ na isii -
37Thirty sevenIri Atọ na asaa -
38Thirty eightIri Atọ na asatọ -
39Thirty nineIri Atọ na itoolu -
40FortyIri anọ -
41Forty oneIri anọ otu -
42Forty twoIri anọ abụọ -
43Forty threeIri anọ na atọ -
44Forty fourIri anọ na anọ -
45Forty fiveIri anọ na ise -
46Forty sixIri anọ na isii -
47Forty sevenIri anọ na asaa -
48Forty eightIri anọ na asatọ -
49Forty nineIri anọ na itoolu -
50FiftyIri ise -
51Fifty oneIri ise otu -
52Fifty twoIri ise abụọ -
53Fifty threeIri ise na atọ -
54Fifty fourIri ise na anọ -
55Fifty fiveIri ise na ise -
56Fifty sixIri ise na isii -
57Fifty sevenIri ise na asaa -
58Fifty eightIri ise na asatọ -
59Fifty nineIri ise na itoolu -
60SixtyIri isii -
61Sixty oneIri isii otu -
62Sixty twoIri isii na abụọ -
63Sixty threeIri isii na atọ -
64Sixty fourIri isii na anọ -
65Sixty fiveIri isii na ise -
66Sixty sixIri isii na isii -
67Sixty sevenIri isii na asaa -
68Sixty eightIri isii na asatọ -
69Sixty nineIri isii na itoolu -
70SeventyIri Asaa -
71Seventy oneIri Asaa otu -
72Seventy twoIri Asaa abụọ -
73Seventy threeIri Asaa atọ -
74Seventy fourIri Asaa anọ -
75Seventy fiveIri Asaa ise -
76Seventy sixIri Asaa isii -
77Seventy sevenIri Asaa asaa -
78Seventy eightIri Asaa asatọ -
79Seventy nineIri Asaa itoolu -
80EightyAsatọ -
81Eighty oneAsatọ otu -
82Eighty twoAsatọ abụọ -
83Eighty threeAsatọ na atọ -
84Eighty fourAsatọ na anọ -
85Eighty fiveAsatọ na ise -
86Eighty sixAsatọ na isii -
87Eighty sevenAsatọ na asaa -
88Eighty eightAsatọ na asatọ -
89Eighty nineAsatọ na itoolu -
90NinetyIri Itoolu -
91Ninety oneIri Itoolu otu -
92Ninety twoIri Itoolu abụọ -
93Ninety threeIri Itoolu atọ -
94Ninety fourIri Itoolu anọ -
95Ninety fiveIri Itoolu ise -
96Ninety sixIri Itoolu isii -
97Ninety sevenIri Itoolu asaa -
98Ninety eightIri Itoolu asatọ -
99Ninety nineIri Itoolu itoolu -
100One hundredOtu narị -

Comments