Hmong numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0ZeroPes tsawg -
1OneIb -
2TwoOb -
3ThreePeb -
4FourPlaub -
5FiveTsib -
6SixRau -
7SevenXya -
8EightYim -
9NineCuaj -
10TenKaum -
11ElevenKaum ib -
12TwelveKaum ob -
13ThirteenKaum peb -
14FourteenKaum plaub -
15FifteenKaum tsib -
16SixteenKaum -
17SeventeenKaum xya -
18EighteenKaum yim -
19NineteenKaum cuaj -
20TwentyNees nkaum -
21Twenty oneNees nkaum ib -
22Twenty twoNees nkaum ob -
23Twenty threeNees nkaum peb -
24Twenty fourNees nkaum plaub -
25Twenty fiveNees nkaum tsib -
26Twenty sixNees nkaum rau -
27Twenty sevenNees nkaum xya -
28Twenty eightNees nkaum yim -
29Twenty nineNees nkaum cuaj -
30ThirtyPeb caug -
31Thirty onePeb caug ib -
32Thirty twoPeb caug ob -
33Thirty threePeb caug peb -
34Thirty fourPeb caug plaub -
35Thirty fivePeb caug tsib -
36Thirty sixPeb caug rau -
37Thirty sevenPeb caug xya -
38Thirty eightPeb caug yim -
39Thirty ninePeb caug cuaj -
40FortyPlaub caug -
41Forty onePlaub caug ib tug -
42Forty twoPlaub caug ob lub -
43Forty threePlaub caug peb -
44Forty fourPlaub caug plaub -
45Forty fivePlaub caug tsib -
46Forty sixPlaub caug rau -
47Forty sevenPlaub caug xya -
48Forty eightPlaub caug yim -
49Forty ninePlaub caug cuaj -
50FiftyTsib caug -
51Fifty oneTsib caug ib -
52Fifty twoTsib caug ob -
53Fifty threeTsib caug peb -
54Fifty fourTsib caug plaub -
55Fifty fiveTsib caug tsib -
56Fifty sixTsib caug rau -
57Fifty sevenTsib caug xya -
58Fifty eightTsib caug yim -
59Fifty nineTsib caug cuaj -
60SixtyCaum -
61Sixty oneCaum ib tug -
62Sixty twoCaum ob -
63Sixty threeCaum peb -
64Sixty fourCaum plaub -
65Sixty fiveCaum tsib -
66Sixty sixCaum rau -
67Sixty sevenCaum xya -
68Sixty eightCaum yim -
69Sixty nineCaum cuaj -
70SeventyPawg Xya Caum -
71Seventy onePawg Xya Caum muaj ib tug -
72Seventy twoPawg Xya Caum ob -
73Seventy threePawg Xya Caum peb -
74Seventy fourPawg Xya Caum plaub -
75Seventy fivePawg Xya Caum tsib -
76Seventy sixPawg Xya Caum rau -
77Seventy sevenPawg Xya Caum xya -
78Seventy eightPawg Xya Caum yim -
79Seventy ninePawg Xya Caum cuaj -
80EightyYim caum -
81Eighty oneYim caum ib tug -
82Eighty twoYim caum ob -
83Eighty threeYim caum peb -
84Eighty fourYim caum plaub -
85Eighty fiveYim caum tsib -
86Eighty sixYim caum rau -
87Eighty sevenYim caum xya -
88Eighty eightYim caum yim -
89Eighty nineYim caum cuaj -
90NinetyCuaj caum -
91Ninety oneCuaj caum ib tug -
92Ninety twoCuaj caum ob -
93Ninety threeCuaj caum peb -
94Ninety fourCuaj caum plaub -
95Ninety fiveCuaj caum tsib -
96Ninety sixCuaj caum rau -
97Ninety sevenCuaj caum xya -
98Ninety eightCuaj caum yim -
99Ninety nineCuaj caum cuaj -
100One hundredIb puas -

Comments