Finnish numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0ZeroNolla
1OneYksi
2TwoKaksi
3ThreeKolme
4FourNeljä
5FiveViisi
6SixKuusi
7SevenSeitsemän
8Eightåtta
9NineYhdeksän
10TenKymmenen
11ElevenYksitoista
12TwelveKaksitoista
13ThirteenKolmetoista
14FourteenNeljätoista
15FifteenViisitoista
16SixteenKuusitoista
17SeventeenSeitsemäntoista
18EighteenKahdeksantoista
19NineteenYhdeksäntoista
20TwentyKaksikymmentä
21Twenty oneKaksikymmentäyksi
22Twenty twoKaksikymmentäkaksi
23Twenty threeKaksikymmentä kolme
24Twenty fourKaksikymmentäneljä
25Twenty fiveKaksikymmentäviisi
26Twenty sixKaksikymmentä kuusi
27Twenty sevenKaksikymmentä seitsemän
28Twenty eightKaksikymmentäkahdeksan
29Twenty nineKaksikymmentä yhdeksän
30ThirtyKolmekymmentä
31Thirty oneKolmekymmentäyksi
32Thirty twoKolmekymmentäkaksi
33Thirty threeKolmekymmentä kolme
34Thirty fourKolmekymmentä neljä
35Thirty fiveKolmekymmentä viisi
36Thirty sixKolmekymmentä kuusi
37Thirty sevenKolmekymmentäseitsemän
38Thirty eightKolmekymmentä kahdeksan
39Thirty nineKolmekymmentä yhdeksän
40FortyNeljäkymmentä
41Forty oneNeljäkymmentä yksi
42Forty twoNeljäkymmentä kaksi
43Forty threeNeljäkymmentä kolme
44Forty fourNeljäkymmentä neljä
45Forty fiveNeljäkymmentäviisi
46Forty sixNeljäkymmentä kuusi
47Forty sevenNeljäkymmentä seitsemän
48Forty eightNeljäkymmentä kahdeksan
49Forty nineNeljäkymmentä yhdeksän
50FiftyViisikymmentä
51Fifty oneViisikymmentä yksi
52Fifty twoViisikymmentä kaksi
53Fifty threeViisikymmentä kolme
54Fifty fourViisikymmentä neljä
55Fifty fiveViisikymmentä viisi
56Fifty sixViisikymmentä kuusi
57Fifty sevenViisikymmentä seitsemän
58Fifty eightViisikymmentä kahdeksan
59Fifty nineViisikymmentä yhdeksän
60SixtyKuusikymmentä
61Sixty oneKuusikymmentä yksi
62Sixty twoKuusikymmentä kaksi
63Sixty threeKuusikymmentäkolme
64Sixty fourKuusikymmentä neljä
65Sixty fiveKuusikymmentä viisi
66Sixty sixKuusikymmentä kuusi
67Sixty sevenKuusikymmentä seitsemän
68Sixty eightKuusikymmentä kahdeksan
69Sixty nineKuusikymmentä yhdeksän
70SeventySeitsemänkymmentä
71Seventy oneSeitsemänkymmentä yksi
72Seventy twoSeitsemänkymmentä kaksi
73Seventy threeSeitsemänkymmentä kolme
74Seventy fourSeitsemänkymmentä neljä
75Seventy fiveSeitsemänkymmentä viisi
76Seventy sixSeitsemänkymmentä kuusi
77Seventy sevenSeitsemänkymmentä seitsemän
78Seventy eightSeitsemänkymmentä kahdeksan
79Seventy nineSeitsemänkymmentä yhdeksän
80EightyKahdeksankymmentä
81Eighty oneKahdeksankymmentä yksi
82Eighty twoKahdeksankymmentä kaksi
83Eighty threeKahdeksankymmentä kolme
84Eighty fourKahdeksankymmentä neljä
85Eighty fiveKahdeksankymmentä viisi
86Eighty sixKahdeksankymmentä kuusi
87Eighty sevenKahdeksankymmentä seitsemän
88Eighty eightKahdeksankymmentä kahdeksan
89Eighty nineKahdeksankymmentä yhdeksän
90NinetyYhdeksänkymmentä
91Ninety oneYhdeksänkymmentäyksi
92Ninety twoYhdeksänkymmentä kaksi
93Ninety threeNinety kolme
94Ninety fourNinety neljä
95Ninety fiveYhdeksänkymmentä viisi
96Ninety sixYhdeksänkymmentä kuusi
97Ninety sevenYhdeksänkymmentäseitsemän
98Ninety eightYhdeksänkymmentäkahdeksan
99Ninety nineYhdeksänkymmentä yhdeksän
100One hundredSata

Comments