Basque numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0ZeroZero -
1OneBat -
2TwoBi -
3ThreeHiru -
4FourLau -
5FiveBost -
6SixSei -
7SevenZazpi -
8EightZortzi -
9Ninebederatzi -
10TenHamar -
11ElevenHamaika -
12TwelveHamabi -
13ThirteenHamahiru -
14FourteenHamalau -
15FifteenHamabost -
16SixteenHamasei -
17SeventeenHamazazpi -
18EighteenHamazortzi -
19NineteenHemeretzi -
20TwentyHogei -
21Twenty oneHogei bat -
22Twenty twoHogei bi -
23Twenty threeHogei hiru -
24Twenty fourHogei lau -
25Twenty fiveHogei bost -
26Twenty sixHogei sei -
27Twenty sevenHogei zazpi -
28Twenty eightHogei zortzi -
29Twenty nineHogei bederatzi -
30ThirtyHogeita hamar -
31Thirty oneHogeita bat -
32Thirty twoHogeita bi -
33Thirty threeHogeita hiru -
34Thirty fourHogeita lau -
35Thirty fiveHogeita bost -
36Thirty sixHogeita sei -
37Thirty sevenHogeita zazpi -
38Thirty eightHogeita zortzi -
39Thirty nineHogeita bederatzi -
40FortyBerrogei -
41Forty oneBerrogei bat -
42Forty twoBerrogeita bi -
43Forty threeBerrogeita hiru -
44Forty fourBerrogeita lau -
45Forty fiveBerrogeita bost -
46Forty sixBerrogeita sei -
47Forty sevenBerrogeita zazpi -
48Forty eightBerrogeita zortzi -
49Forty nineBerrogeita bederatzi -
50FiftyBerrogeita -
51Fifty oneBerrogeita bat -
52Fifty twoBerrogeita bi -
53Fifty threeBerrogeita hiru -
54Fifty fourBerrogeita lau -
55Fifty fiveBerrogeita bost -
56Fifty sixBerrogeita sei -
57Fifty sevenBerrogeita zazpi -
58Fifty eightBerrogeita zortzi -
59Fifty nineBerrogeita bederatzi -
60SixtyHirurogei -
61Sixty oneHirurogeita bat -
62Sixty twoHirurogeita bi -
63Sixty threeHirurogeita hiru -
64Sixty fourHirurogeita lau -
65Sixty fiveHirurogeita bost -
66Sixty sixHirurogeita sei -
67Sixty sevenHirurogeita zazpi -
68Sixty eightHirurogeita zortzi -
69Sixty nineHirurogeita bederatzi -
70SeventyHirurogeita -
71Seventy oneHirurogeita hamar bat -
72Seventy twoHirurogeita bi -
73Seventy threeHirurogeita hiru -
74Seventy fourHirurogeita lau -
75Seventy fiveHirurogeita hamabost -
76Seventy sixHirurogeita sei -
77Seventy sevenHirurogeita zazpi -
78Seventy eightHirurogeita zortzi -
79Seventy nineHirurogeita bederatzi -
80EightyLaurogei -
81Eighty oneLaurogei bat -
82Eighty twoLaurogeita bi -
83Eighty threeLaurogeita hiru -
84Eighty fourLaurogeita lau -
85Eighty fiveLaurogeita bost -
86Eighty sixLaurogeita sei -
87Eighty sevenLaurogeita zazpi -
88Eighty eightLaurogeita zortzi -
89Eighty nineLaurogeita bederatzi -
90NinetyLaurogeita hamar -
91Ninety oneLaurogeita bat -
92Ninety twoLaurogeita bi -
93Ninety threeLaurogeita hiru -
94Ninety fourLaurogeita lau -
95Ninety fiveLaurogeita bost -
96Ninety sixLaurogeita sei -
97Ninety sevenLaurogeita zazpi -
98Ninety eightLaurogeita zortzi -
99Ninety nineLaurogeita bederatzi -
100One hundredEhun -

Comments